Top
 
 

29. Ulrika Naumova

Izglītība

Mg.Paed., Mg. sc.sal. Izglītības un sporta speciālists, pedagogs, fizioterapeits.

Darba pieredze

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sekretāra vietniece, Sporta departamenta direktore.
Izglītības un zinātnes ministrija, Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā.
Rīgas Stila un modes tehnikums, direktore.

Motivācija

Arvien pievēršu uzmanību veselīgam dzīvesveidam un tā popularizēšanai, kā fizikā, tā mentālā formā. Izglītība indivīda attīstībai uzskatu, ka mūžizglītība ir visās jomās ir būtiska indivīda veiksmīgai funkcionēšanai sabiedrībā. Rīkojos un aicinu būt atbildīgiem pret savu Planētu, rīkoties un ieguldīt ilgtspējīgi pēc iespējas samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.
Izaicinājums ir būt radošiem un mūsdienīgiem spējot ātri reaģēt uz darba tirgus mainīgajām vajadzībām un progresējošo nepieciešamību pēc mūžizglītības.
Lielākais izaicinājums izglītības politikas mērogā ir būt aktīviem pārmaiņu dalībniekiem un pat vadošajiem viedokļu paudējiem pārejot uz kompetencēs balstītu izglītības saturu, izmantojot visus iespējamos personāla un intelektuālos resursus mērķa sasniegšanai.
Ņemot vērā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes jāattīsta aizvien vairāk inovāciju. Videi draudzīga izglītības vide un izglītības process mūsdienās nav vērtējama kā iegriba vai vēlme, tā jāievieš izglītības iestādēs.  Jaunas izglītības programmas ilgtspējīgas ražošanas, resursu taupīšanas, materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes jomā ir vērtējama kā attīstības niša. Lai nodrošinātu vispusīgi attīstītu personību veidošanos, jāuzlabo izglītojamo iespējas iesaistīties visa veida fiziskās aktivitātēs, kā arī kultūras jomas aktivitātēs. Būtiski veikt darbības, lai noturētu stabilu audzēkņu skaitu profesionālajā izglītībā un  attīstītu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieaugušo izglītību kā kultūru un ierastu tradīciju.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?