Top
 
 

25. Renārs Putniņš

Izglītība

Rīgas 1. ģimnāzija.
Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultāte, arhitekta kvalifikācija.

Darba gaitas

Vēl nepabeidzis augstskolu, darbu uzsācis arhitektu birojā “Sarma&Norde”, kur nostrādāti deviņi gadi. To laikā pildījis arhitekta-tehniķa un arhitekta pienākumus, pēc tam pievērsies privātpraksei, kurā darbojās vēl joprojām, jau piecpadsmit gadus, piedaloties daudzu un dažādu  būvju tapšanā. Daudzkārtēji piedalījies metu konkursu žūrijās, dažādu Rīgā un Latvijā nozīmīgu objektu tapšanā.

Sabiedriskā darbība

Vairākus sasaukumus aktīvi darbojies Latvijas arhitektu savienības padomē.  Aktīvi piedalījiess arhitektu profesionālās vietnes www.a4d.lv  diskusijās par dažādiem pilsētbūvnieciskiem, profesionāliem un arhitektoniskiem jautājumiem.

Politiskā darbība

Iesaistījies biedrībā “Sabiedrība par labām pārmaiņām”, kas vēlāk kļuva par “Sabiedrība Centriskai Politikai”.

Motivācija

Pamatojoties uz savu pieredzi arhitektūrā un pilsētbūvniecībā, kā arī privātajā uzņēmējdarbībā pēc ievēlēšanas Rīgas domē redzu iespējas savam ieguldījumam.
Varu risināt Rīgas pilsētplānošanas jautājumus, reaģējot gan uz aktuālajiem Rīgas izaicinājumiem – depopulāciju, ilgtspējības principu ieviešanas nepieciešamību, kultūras mantojuma saglabāšanas politiku. Tāpat arī Rīgas plānošanas sadarbību ar valsts struktūrām un kaimiņu pašvaldībām, un arī Rīgas starptautisko pozicionēšanos Eiropas Baltijas un Ziemeļu reģionos.
Piedāvāju izvērtēt Rīgas esošo būvniecību un attīstību reglamentējošo struktūru savstarpējo sadarbību, gan to ietekmi uz kopējo būvniecības procesu kopumā.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?