Top
 
 

37. Pēteris Leiškalns

Sociālās drošības un nodokļu eksperts

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte);

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Latvijas Universitāte);

Sociālais darbs, augstākā profesionālā izglītība (Latvijas Kristīgā Akadēmija)

Iniciatīvas, kas ar dažādu politisko spēku atbalstu ir ieviestas dzīvē

  • Ģimenes valsts pabalsta indeksācija;
  • Uzturlīdzekļu minimālais līmenis;
  • Uzturlīdzekļu garantiju sistēma;
  • Vecāku pabalsta (“Māmiņu algu”) sistēma;
  • Piemaksa pie pensijas par stāžu līdz 1996.gadam;
  • Bērna invalīda kopšanas pabalsts un vecāka sociālā apdrošināšana;
  • Atvieglojuma par apgādībā esošu personu nesamazināšana krīzes laikā;
  • Apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs;
  • Aizbildnībā esošo bērnu uzturlīdzekļu minimālā apmēra paaugstināšana;
  • Tiesības vecvecākiem – aizbildņiem saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu u.c.

Motivācijas vēstījums

Nacionālā Apvienība ir nopietni pievērsusies bērnu un ģimeņu sociālo garantiju sistēmas uzlabošanai un panākusi vairākus ievērojamus uzlabojumus, tostarp vecāku pabalstu sistēmas pilnveide, ģimenes valsts pabalsta palielināšana,  aizbildnībā un audžuģimenēs esošo bērnu uzturlīdzekļu būtisks pieaugums, apgādnieka zaudējumu pensijas minimālā apmēra trīskāršošana u.c.

Man ir vēlēšanās, zināšanas un pieredze, lai uzlabotu Latvijas bērnu un ģimeņu sociālo garantiju sistēmu, padarīt taisnīgāku pensiju sistēmu un mazināt nekustamā īpašuma nodokļa nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju mājsaimniecībām.

Man ir tam nepieciešamā izglītība (sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, maģistra grāds tiesībzinātnē,  otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā aprūpē un pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā).

Man ir pieredze normatīvo aktu projektu izvērtēšanā un priekšlikumu gatavošanā.

Man ir eksperta līmeņa zināšanas par Latvijas sociālo garantiju sistēmu un nodokļu sistēmu.

Man ir spēja atrast un piedāvāt alternatīvus risinājumus.

Īpaši pievērsīšos nekustamā īpašuma nodokļa problemātikai, lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?