Top
 
 

46. Matīss Kempe

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās un inženiera kvalifikācija siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās.

Darba gaitas

Rīgas Celtniecības koledža, profesionālās izglītības skolotājs un lektors.
Profesionālā metodiskā komisija “Inženiersistēmas”, vadītājs.
Rīgas Tehniskā koledža, lektors priekšmetā “Siltuma un aukstuma apgāde”.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, lektors lekciju priekšmetā “Building Science and Application (Water Supply and Sewerage)” ārzemju studentiem.

Profesionālā pieredze

Valsts izglītības satura centra (VISC) darba grupa “Inženierkomunikāciju tehniķis”, pastāvīgais loceklis (no 2014.).
Stažējies Ekonomikas ministrijas, būvniecības un mājokļu politikas departamentā.
Latvijā un Austrijā ieguvis padziļinātas zināšanas pasīvu māju būvniecībā, kā arī Itālijā, Milānā iepazinies ar tās vadošajiem inženiersistēmu uzņēmumiem un ar “Green Building” tendencēm. Tāpat stažējies lielākajā Norvēģijas valsts enerģētikas uzņēmumā A/S Stanett.

Sabiedriskā darbība

Biedrība “Asociācija Ģimene”, valdes loceklis. Atbildīgs par jaunatnes darbu un finanšu piesaisti.
Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”.

Politiskā darbība

“Latvijas Reģionu apvienība” ietilpstošās partijas “Reģionu Alianse” biedrs.

Motivācijas vēstījums

Par cik, man ir ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas modernu inženiersistēmu būvniecībā un apsaimniekošanā, tāpēc vēlos tās pielietot, attīstot, tādas Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kā piemēram, “Rīgas ūdens”, “Rīgas siltums”, “Rīgas namu pārvaldnieks”, “Rīgas enerģētikas aģentūra” u.c., tās padarot, uz klientu orientētas, un panākot, ka to darbība ir cilvēkam un dabai draudzīga.
Redzot veiksmīgus Rietumeiropas un Skandināvijas pilsētu piemērus, kur prakse atbilst teorijai, vēlos to realizēt mūsu Rīgā, jo ticu, ka tas tikpat labi ir iespējams arī šeit. Savā ikdienā pārliecinos par to, ka topošie profesionāļi ir ar lielu potenciālu.

Es, kā Rīgas domes deputāts, esmu gatavs godprātīgi pildīt savus pienākumus, ieklausoties un respektējot iedzīvotāju vajadzības!

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?