Top
 
 

50. Māra Bērziņa

Izglītība

Latvijas Universitāte, profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, kvalifikācija – jurists.

Darba pieredze

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, PPD VPAN, vecākā eksperte.
Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams, tiesas sēžu sekretāre.
LR Augstākā tiesa Civillietu tiesu palāta, tiesas sēžu sekretāre.
Rīgas apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģija, tiesas sēžu sekretāre.

 

Politiskā darbība

Nacionālās apvienības biedrs.
13. Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāte.

Motivācijas vēstījums

Ja es kļūtu par Rīgas domes deputāti, uzskatu, ka prioritāri būtu jāveic intensīvs darbs pie Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu rindu mazināšanas (likvidēšanas), lai jaunajām ģimenēm savā pilsētā un dzīvesvietas tuvumā tiktu nodrošināta iespēja jaunākajām atvasēm saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumus. Pirmsskolas izglītības iestādēm apmācības jānodrošina tikai valsts valodā.
Rīgai ir jābūt zaļai pilsētai, kur infrastruktūra ir īpaši piemērota tādiem transportlīdzekļiem, kas nepiesārņo vidi. Piemērota veloinfrastruktūra, kas rīdziniekiem atvieglotu gan nokļūšanu uz darbu, gan mudinātu ārpus darba laika piekopt veselīgu dzīvesveidu drošā un piemērotā vidē.
Stipra ģimene ir pamats nācijas attīstībai, līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai Rīga būtu pilsēta, kas ir ērta un droša ģimenēm, kas ietver gan pašvaldības atbalstu, gan tās piedāvātās iespējas daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Lai jaunieši kvalitatīvi izmantotu savu brīvo laiku, tiem ir nepieciešams atbalsts gan darba meklēšanā vasaras laikā, gan izglītojošās aktivitātēs (pulciņi, darbnīcas u.c.). Arī darba meklējumi daļai jauniešu ir ļoti sarežģīts process, jo īpaši pirmā darba pieredze, taču būtu ļoti nepieciešams atbalsts no pašvaldības puses jauniešu „ievešanai” darba tirgū, piedāvājot dažādas darba iespējas.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?