Top
 
 

13. Jurģis Klotiņš

Izglītība

Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskola.
Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra grāds kultūras menedžmentā. Maģistra darbs saņēma vērtējumu “izcili”.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,  profesionālais bakalaura grāds mūzikā un kontrabasista profesionālā kvalifikācija.

Darba pieredze

No 2014. gada līdz pat Rīgas domes atlaišanai 2020. gada februārī strādāja deputāta darbā Rīgas domē Nacionālās apvienības frakcijā un pārstāvēja Rīgas cilvēku intereses Sociālo jautājumu komitejā, Satiksmes un transporta komitejā, Mājokļu un vides komitejā, Pilsētas attīstības komitejā, kā arī Rīgas domes Pieminekļu padomē un vairākās komisijās. Par paveikto un padarīto ikviens ir laipni lūgts lasīt emuārā sadaļā “RĪGA” – www.jurgisklotins.blogspot.com. 2019. gadā viens no nozīmīgākajiem darbiem bija cīņa par to, lai Rīgā nekustamā īpašuma nodokļi, it īpaši savrupmāju saimniekiem, kļūtu samērīgāki, samazinot NĪN aprēķina likmi dzīvojamās apbūves zemei no 1,5 uz 1%.Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada jūlijā uzaicināja sabiedriskā kārtā būt par prezidenta ārštata padomnieku. Šajā kalpojumā, palīdzot prezidentam, Jurģim ir uzticēta vēsturiskās atmiņas un piederības prioritātes tēma. Nacionālās pretošanās kustības forums, Valsts valodas dienas iniciatīva, Solidaritātes domnīcu cikla pirmā saruna “Latviešu nācija un saliedēta Latvijas valsts”, ģimenes un bērnu labklājības tēma, Latvijas lauku attīstības tēma prezidenta darba kārtībā – tie ir daži no pirmajā prezidentūras gadā paveiktajiem un aizsāktajiem darbiem, kurus Jurģis rosinājis un veicis kopā ar kolēģiem prezidenta komandā.
Kopš 2010. gada Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kontrabasu grupas mūziķis, un turpina šo kultūras darbu arī šobrīd. Pirms tam ir bijuši skaisti, atmiņā paliekoši koncerti Baroka orķestrī Collegium musicum Rīga, Valsts kamerorķestrī Sinfonietta Rīga, Rīgas Festivāla orķestrī un citos orķestros. Īpašu prieku sagādā iespēja spēlēt kontrabasu kopā ar ērģelēm Latvijas baznīcās.

Sabiedriskā darbība

Jurģis Klotiņš sabiedriskā kārtā dod radošo pienesumu vairāku nevalstisko organizāciju darbā. No 2016. gada kopā ar domubiedriem norit darbs Latvijas Centrālās padomes piemiņas fondā, kas ietver pieminekļa ieceri Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgā, un ikgadējo piemiņas pasākumu nacionālās pretošanās kustības cīnītājiem un Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstītājiem 17. martā pie Brīvības pieminekļa.No 2013. gada Jurģis ir kalpojis kultūras notikuma „Baznīcu nakts” komandā, kura kopā ar simtiem lielisku brīvprātīgo cilvēku visā Latvijā ik gadus organizē Baznīcu nakts notikumu. Jurģis atzīst, ka pirmo impulsu sabiedriskajam darbam viņš saņēma Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvaldes padomē, organizējot dažādus pasākumus un koncertus.
Kultūras mantojums un tā atjaunošana ir nozare, kurā Jurģis saredz savu brīvprātīgā darba pienesumu nākotnē. Ieceres saistās ar Brāļu draudzes jeb hernhūtiešu kustības ekspozīcijas izveidi vienā no vēsturiskajiem saiešanas namiem.

Politiskā darbība

No 2012. gada Jurģis ir bijis atbalstītājs un biedrs partijā „Nacionālā apvienība”. Viņš ir palīdzējis tapt partijas programmām un lēmumiem kultūras, profesionālās akadēmiskās mūzikas, kultūras mantojuma nozarēs, piedalījies vēlēšanu programmu izstrādē. 2018. gadā uz Saeimas vēlēšanām Jurģis vadīja Nacionālās apvienības Satiksmes un transporta nozares programmas izstrādi.
Par saviem skolotājiem politikas kalpojumā Jurģis Klotiņš ir izvēlējies Latvijas pirmo prezidentu, valstsvīru Jāni Čaksti un vienotās Eiropas “tēvu”, Francijas valstsvīru Robēru Šūmanu. Abi vīri politikas un sabiedriskā darba kalpojumā nesavtīgi spēkus veltīja kopīgajam labumam, apliecināja patiesas demokrātijas vērtību un iestājās par augstiem morāli ētiskajiem standartiem, kas ir pamats taisnīgi un tiesiski pārvaldītai sabiedrībai. Gan Čakste, gan Šūmans laikmetīgu attīstību tiecās vienot ar uzticību pamatvērtībām, nevis atbīdīja to prioritāti otrā plānā. Viņi abi, varbūt Šūmans personīgāk, gara dzīvības ūdeni bija smēluši no tā avota, ko latvieši atrada apsūnojušā Brāļu draudzes namā vai krāšņā Kurzemes vai Latgales baroka dievnamā. Kristīgā ticība Jurģim ir spēka avots dzīvei un katram darbam.

Par Rīgas domes darba prioritātēm

Rīga – pilsēta dzīvībai Baltijas sirdī.

Tāda ir Jurģa Klotiņa vīzija par Rīgu Baltijas jūras lielo pilsētu ainavā, un deputāta darbā viņš vēlas dot pienesumu, lai Rīga kļūtu pilsēta, kura rūpējas par cilvēku, ciena vidi un tiecas pēc izcilības, kam pamatā ir patiesā, labā un skaistā vērtība. Rīgas domē Jurģis ir izvirzījis šādus darba virzienus:

  • pašvaldības darbinieku atalgojuma kāpums, īpaši sociālajā, izglītības un kultūras darbā;
  • integrēta sabiedriskā transporta sistēma ar vienotu biļeti visos transporta veidos Rīgā un Rīgas metropoles areālā;
  • mazāks nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) Rīgas individuālo dzīvojamo māju saimniekiem;
  • Rīgas sadarbība ar Latviju un viesmīlība pret Latvijas lauku saimniekiem, kuri ierodas pārdot izaudzētos un saražotos labumus;
  • Rīga kā Baltijas jūras kultūras galvaspilsēta ar izcilu akustisko koncertzāli;
  • atbalsts ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti;
  • atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai;
  • pašvaldības sadarbība ar kristīgajām konfesijām kultūras mantojuma, sociālā darba un izglītības jomās.
  • alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi 00-24 “kafejnīcās” daudzstāvu namu apkaimēs un azartspēļu vietas tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās.

Jurģis novēl: “Lai Latvijas galvaspilsētas Rīgas sapnis par sevi Baltijas jūras ainavā, Eiropā un pasaulē ir pietiekami vērienīgs, nāk no sirds un turpina tās vērtības, kuras pirms 30 gadiem aicināja sadoties rokās Baltijas ceļā. Lai Rīga, pateicoties tās radošajiem, pilsoniski drosmīgajiem cilvēkiem, kļūst par iemīļotāko pilsētu katram, kurš meklē patiesi dzīvinošu esamību savai sirdij un prātam 21. gadsimta jaunajos darba virzienos un tajās kultūras mantojuma, mūzikas un mākslas vērtībās, kuras nekad nenovecos.”

Jurģis Klotiņš

www.facebook.com/jurgis.klotins

www.jurgisklotins.blogspot.com

www.twitter.com/jurgis.klotins

 

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?