Top
 
 

24. Jānis Ratkevičs

Izglītība

Augstākā, ekonomikas bakalaurs.

Darba pieredze

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, e-pārvalde.
Iepriekš Vangažu pilsētas dome, projektu vadītājs, Rucavas novada dome, Attīstības nodaļas vadītājs.

Sabiedriskā darbība

Bijis skautu organizācijas biedrs un jaunsargs. Vadījis Vangažu pilsētas jaunatnes apvienību, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, biedrs.

Politiskā darbība

Viens no partijas “Visu Latvijai!” dibinātājiem, deputāta palīgs (2010.-2014.), ministra padomnieks (2014.)

Motivācijas vēstījums

Vēlos izmantot savu pieredzi pašvaldību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā. Plānoju darboties investīciju piesaistes, zinātnes un augsto tehnoloģiju attīstības jomā, gan veicinot inovācijas privātā sektorā, gan ieviešot inovācijas pašvaldības darbā. Rīgai un Latvijā ir nepieciešami biznesa inkubatori, riska kapitāla fondi un industriālās teritorijas. Pašvaldību uzņēmumi aktīvi jāiesaista zinātnes un inovāciju procesā. Jaunās tehnoloģijas sniedz milzīgas iespējas pašvaldības darba uzlabošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Piemēram, transporta plūsmu optimizēšanā, enerģijas racionālā izmantošanā, drošībā, izglītībā, medicīnā.

 

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?