Top
 
 

14. Jānis Atis Krūmiņš

Izglītība

Latvijas Universitāte, pedagoģijas fakultāte, Valdorfa pedagoģijas institūts Ķīlē.

Darba pieredze

Skolotājs ar 15 gadu darba stāžu, Okupācijas muzeja administrators, skolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

Sabiedriskais darbs

Biedrības “Metsepoles Līvu kultūras centrs” ,valdes priekšsēdētājs.
Rīgas Latviešu biedrība, domnieks.
Vispasaules latviešu ģimeņu biedrība “3×3”, padomes loceklis, nometņu organizētājs, ieviržu vadītājs.
Vīru kopas “Vilki”, dalībnieks.
Ikgadējā Lāčplēša dienas pasākums “Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem”, organizators.
Ikgadējā Latviešu leģionāru piemiņas pasākuma (Dievkalpojuma un ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa) organizators.
Latvijas Izglītības biedrība, biedrs no 1991. gada.

Politiskā darbība

Nacionālā apvienība, biedrs, Rīgas domes deputāts ar 9 gadu stāžu. Darba pieredze Rīgas attīstībā, drošībā, izglītības, kultūras un sporta jomā.

Motivācijas vēstījums

Visām skolu teritorijām un to tuvākai  apkārtnei jānodrošina estētiski sakopta un droša vide. Skolu tuvumā jāturpina atliktos gājēju drošības nodrošināšanas darbus (piem. Malienas un Hipokrāta ielas krustojums, Murjāņu ielas un Veldres krustojums, u.c.).
Jāaizpilda iztrūkstošās RPP kārtībnieku štatu vietas, nodrošinot ieinteresētību un vēlmi  veikt šos darba pienākumus. Jāatslogo RPP no masveida izsaukumiem par nelikumīgi novietotajiem transportiem. Veicot juridiskas korekcijas, jāpanāk, lai par auto apstāšanos un stāvēšanu noteikumu neievērošanu varētu uzņemties rūpes “Rīgas autostāvvietas” darbinieki. Tas dos papildus esošo darbinieku izmantošanu efektīvi, lai pie visu skolu teritorijām būtu iespējams nodrošināt  policista klātbūtni mācību laikā, nevis, kā tagad, uz 10 skolām viena patruļas automašīna.
Rīgas domes darbs jāveic Rīgas iedzīvotājiem izprotamā veidā, tādēļ nopietni jāstrādā pie adekvātas publicitātes.
Jārada tādi nosacījumi, lai iedzīvotājiem būtu vēlme  aktīvi piedalīties Rīgas attīstības darbos – jāizveido morālu un materiālu bonusu sistēmu par labāk sakoptām teritorijām, koptu vidi un sabiedriskās telpas, iedzīvotāju iesaistīšanos sakopšanas darbos, utt.

 

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?