Top
 
 

3. Ieva Siliņa

Specializējas zinātnes pārvaldībā un komunikācijā, kā arī zināšanu pārnesē un ilgtspējīgā attīstībā.
Latvijas lielākās un ietekmīgākās jauno zinātnieku organizācijas “Latvijas Jauno zinātnieku apvienības” (LJZA), valdes priekšsēdētāja un veido LJZA kā kopienu, kas ir vienas pieturas punkts gan jaunajiem zinātniekiem, kas vēlas iesaistīties zinātnes politikā vai jaunos projektos, gan uzņēmējiem, kas vēlas piesaistīt intelektuālo kapitālu (tostarp izmantojot ES fondu sniegtās iespējas) vai kāpināt ražošanas pievienoto vērtību.
Bijusi EURODOC apvienības viceprezidente, pārstāvot 28 Eiropas valstu jaunos zinātniekus, kā arī ir viedokļa līdere zinātnes un izglītības jautājumos Latvijā.

Izglītība

Latvijas Universitāte, doktora līmeņa programma vadībzinātnē (doktora grādu ekonomikā plānots iegūt 2021. gadā), Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte.
Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte.
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte.

Profesionālā darbība

2017. – 2018. – European Council of Doctoral Students and Young Researchers. Viceprezidente
2016. – 2019. – Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, valdes priekšsēdētāja.
2015. – 2016.  – Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, valdes locekle.
2014. – 2016.  – Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, projektu vadītāja.
2014. – 2018.  – Vidzemes Augstskola, valsts pētījumu programmas 5.2 pētniece.
2010. – 2014.  – Latvijas Universitāte un Alberta koledža, lektore.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?