Top
 
 

35. Guntars Viziņš

Izglītība

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē.

Darba gaitas

SIA “SOL 1”, prokūrists un auto nomas vadītājs (2012.-…)
Royal Dutch Shell grupas uzņēmums SIA “Shell Latvija”, vidējā līmeņa vadītājs.
Latvijas Republikas Saeima,Saeimas sekretāra biroja vadītājs.
PSIA “Rīgas nami”, padomes priekšsēdētājs
Tiešās pārvaldes iestāde “Autotransporta inspekcija”, vadītājs.
VSIA “Vides projekti”, valdes priekšsēdētājs.

Sabiedriskā darbība

Sabiedriskas organizācijas “Vecrīgas biedrība”, līdzdibinātājs un valdes loceklis (2009.-2013.).

Politiskā darbība

No 2003.gada bijis vairāku labēji centrisko partiju līdzdibinātājs, bijis konsultants divās Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijās 8. un 12.Saeimā. Šobrīd partijas “Reģionu alianse” biedrs.

Motivācijas vēstījums

Kā uzņēmējs autopārvadājumu jomā iestāšos:

Par transporta infrastruktūras sakārtošanu, jo īpaši elektromobilitātes veicināšanu.
Par pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme” autotransporta pilnu elektrifikāciju.
Par normatīvās bāzes sakārtošanu, lai pēc iespējas pārredzamā laikā taksometru pārvadājumos tiktu izmantoti tikai elektromobiļi.

Kā vecāks skolas vecuma bērnam apņemos:

Cīnīties, lai likumu normas valsts valodas lietošanā tiktu patiesi un reāli īstenotas dzīvē.
Darīt visu, lai organizētie sporta pasākumi, ja tajos tiek piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums tiek rīkoti valsts valodā.
Panākt, lai pašvaldības finansētās un uzturētās sporta skolās mācību un treniņu process tiek īstenots tikai un vienīgi valsts valodā.

Kā Rīgas un Latvijas patriots centīšos:

Konsolidēt valstiski atbildīgo politisko partiju pārstāvjus un pilsētas pilsoniskās organizācijas, lai nodrošinātu nemainīgu labēji centrisko partiju dominanci Rīgas pilsētas pārvaldībā.
Izstrādāt un īstenot sociālu un ekonomisku pasākumu klāstu, lai emigrācijā devušos tautiešus atgrieztu Rīgā/Latvijā.
Radīt priekšnosacījumus un apstākļus, lai Rīga būtu pievilcīga ārvalstu investīcijām.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?