Top
 
 

16. Elīna Treija

Izglītība

E.Treijai ir sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, iegūts LU un bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kas iegūts Rīgas ekonomikas augstskolā. Tāpat arī sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē, kas iegūts LU. Elīna pārvaldu latviešu, angļu, krievu un zviedru valodas.

Darba gaitas

Kopš 2007.gada E.Treijai ir iesaistījusies uzņēmējdarbībā, sniedzot grāmatvedības, finanšu kontroles un uzraudzības pakalpojumus privātā sektora uzņēmumiem, kā arī vada nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Tā kā E.Treijas sirdssāpe ir nesakārtots un sabiedrības vajadzībām neatbilstošs valsts finansētais veselības aprūpes sektors, kā ārštata darbinieks viņa cenšas ar savām zināšanām palīdzēt optimizēt Jēkabpils reģionālās slimnīcas darbu.

Sabiedriskais darbs

Pēc 2018.gada, kad E.Treija bija Latvijas simtgades vērienīga projekta “Latvijas Goda ģimenes gads” vadītāja, viņa turpina savu brīvo laiku veltīt daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvībai. Šobrīd kā 4 bērnu mamma un Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības projektu vadītāja viņa ir atbildīga par regulāru ģimenisku pasākumu un diskusiju norisi, kā arī interešu pārstāvniecību valsts institūcijās. Lai arī ar kopīgiem spēkiem ir panākta liela pretimnākšana kuplajām ģimenēm, vēl ir ļoti daudz caurumu sociālās drošības tīklā.

Politiskā darbība

Ar politisko procesu analīzi E.Treija ir saistīta kopš 1995.gada, kad uzsāka studijas LU Politikas zinātnes katedrā, taču praktiskā dalība politikā ir azsākusies 2011.gadā, kļūstot par 11.Saeimas deputāti. Diemžēl pēc vēlēšanām Zaltlera reformu partijas vadība strauji mainīja politiskos uzstādījumus, tādēļ, protestējot pret potenciālo sadarbību ar Krievijai draudzīgiem spēkiem, E.Treija izšķīrās par partijas pamešanu.  Jau 2012.gadā izveidojās cieša sadarbība ar Nacionālo Apvienību,  izstrādājot un atbalstot ģimeņu atbalsta iniciatīvas, lai uzlabotu demogrāfisko stāvokli valstī. E.Treija ir bijusi gan Sociālo un darba lietu komisijas, gan Demogrāfijas apakškomisijas locekle. Vislielāko pieredze ir gūta vadot Publisko izdevumu un revīzijas komisiju. Darbi, par ko pati lepojas Saeimas darbā, ir revīzija Saeimas autobāzē, nelietderīgi izmantota autotransporta un apkalpojošā personāla samazinājums, KNAB iesaiste un atzinums par nelikumīgi izmantotu publisko resursu izmantošanu un ar Valsts kontroles iesaistīšanu panākta valstij neizdevīga un drošību apdraudoša Neatliekamās medicīnas dienesta „ātro palīdzību” transporta ārpakalpojumu iepirkšana  no privāta monopoluzņēmuma, kā arī kopš 2012.gada iestāšanās par dzīvotspējīgām izmaiņām sociālās un veselības apdrošināšanas sistēmā, kas balstīta uz solidāru darbspējīgo valsts iedzīvotāju iesaisti, t.sk. par konkurenci nekropļojošām izmaiņām mikrouzņēmuma nodokļa režīma regulējumā.

E.Treija ir Nacionālās apvienības biedre kopš 2016.gada.

Darbi, ko vēlos izdarīt Rīgas labā:

  • Nodrošināt vienādas iespējas visiem Rīgas bērniem tikt pie pašvaldības finansētiem bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem, t.sk. pagarināto grupu nodrošināšana 1.un2. klasēm;
  • Izveidot plaši pieejamu pašvaldības līdzfinansētu nometņu piedāvājumu bērniem;
  • Sadarbībā ar valsti panākt vienotu biļeti piepilsētas vilcienos un Rīgas sabiedriskajā transportā, pilnveidot šo transportu savienotas izmantošanas iespējas;
  • Novērst nepamatotu atklātu iepirkuma procedūru apiešanu, slēpjoties aiz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām;
  • Kritiski pārvērtēt konfidencialitātes ievērošanas nosacījumus, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?