Top
 
 

38. Baiba Bicēna

Vairāk nekā 10 gadus darbojās Invalīdu un viņu draugu apvienībā “Apeirons”.  Viena no Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi” dibinātājām. Dalība dažādās vides pieejamības akcijās un citos pasākumos, rakstu autore par šo tēmu, gatavo prezentācijas un dalās savā pieredzē ar citiem.

Motivācijas vēstījums

Esmu rīdziniece un vēlos, lai mana pilsēta būt skaista, sakopta, latviska un ērta arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Rīgu esmu izbraukājusi un izstaigājusi krustām šķērsām. Mēs dzīvojam brīnišķīgā vietā, kur ir meži, upes, ezeri un pat jūras piekraste. Lai atpūstos, mums nav tālu jābrauc. Jāprot atrast piemērotas atpūtas vietas tepat Rīgā. Un daudz kas ir jāsakārto.
Gājēju pārejās ietvju apmalēm jābūt nolīdzinātām nulles līmenī. Ieejai sabiedriskajās ēkās jābūt tādai, pa kuru var iekļūt gan cilvēki ratiņkrēslā, gan māmiņas ar bērnu ratiņiem. Sabiedriskajā transportā un no tā ārā jāspēj iekļūt bez citu palīdzības. Jāpadara pieejami mūsu daudzo ezeru un upju krasti – tur nav jābūt džungļiem un ar žogiem norobežotām vietām, tur ir jābūt pastaigu takām, soliņiem, peldētavām, ģērbtuvēm, rotaļļaukumiem. Tām jābūt vietām, kur var atpūsties, neizbraucot no pilsētas. Vajadzīgas apgaismotas virzienu norādes un daudzās vietās novietoti stendi ar kartēm, lai vajadzīgo vietu varētu atrast, neprašņājot ceļu garāmgājējiem. Sabiedriskajās iestādēs jāiekārto akustiskās cilpas, kuras cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ļauj labāk saprast runāto. Masu pasākumos jācenšas runāto tekstu subtitrēt. Jāsadarbojas ar visām pacientu un cilvēku ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām, nevis tikai ar populārākajām, jo katrai ir sava unikāla niša.

Noteikti jāsakārto sabiedriskā transporta maršruti ārpus Centra rajona. Ar Rīgas centrālo daļu satiksme ir laba, bet starp apkaimēm? Lai pārvietotos no vienas samērā tuvas apkaimes uz otru, bieži tam nepieciešama pat vairāk nekā stunda! Jābrauc ar lieliem līkumiem, pārsēžoties centrā. Nevajadzīgi bieži jāšķērso tilti pāri dzelzceļam. Atsevišķās pārsēšanās vietās pieturas atrodas ļoti tālu viena no otras, un tas arī nav labi.

Jāturpina iekārtot bērnu rotaļlaukumus un arī trenažieru laukumus pieaugušajiem. Manuprāt, šādi “laukumi” vajadzīgi arī slēgtās telpās, lai tos varētu izmantot ziemās. Tāpat domāju, ka Rīgā vajadzētu vairākus akvaparkus vai vismaz baseinus.

Savos ierakstos sociālajos tīklos un citur par to esmu rakstījusi daudz plašāk. Rakstīt man patīk. Esmu uzrakstījusi grāmatu par 1991. gada notikumiem “Barikāžu laiks. Apvērsums”, taču tagad mana aktualitāte Nr. 1 ir sociālie jautājumi.

Raksti un intervijas

Pārbaudīti un interesanti pastaigu maršruti Rīgā cilvēkiem ratiņkrēslos un jaunajām māmiņām https://www.delfi.lv/turismagids/es-celoju/parbauditi-un-interesanti-pastaigu-marsruti-riga-cilvekiem-ratinkreslos-un-jaunajam-maminam.d?id=48839969

Ar dzirdes aparātu var strādāt pat par prezidentu! Kā atbalstīt vājdzirdīgos, saruna ar Baibu Bicēnu https://www.la.lv/palidz-sadzirdet-pasauli-saruna-ar-baibu-bicenu

Lai ejot uz specskolu https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lai-ejot-uz-specskolu…-14191001

Izvēle sadzirdēt pasauli https://nra.lv/maja/133540-saruna-izvele-sadzirdet-pasauli.htm

Nepadoties, kad viss apklust https://www.delfi.lv/vina/veseliba/pieredze/nepadoties-kad-viss-apklust-baiba-izrota-dzirdes-aparatu-un-dodas-celojuma.d?id=48587697

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?