Top
 
 

22. Ārija Martukāne

Ģimenē izaudzināti 4 pašas un  7 audžubērni.

Izglītība

Kandavas internātvidusskola.
Tautas universitāte, Jaunsaimnieku fakultāte, bakalaura grāds Karitatīvā sociālajā darbā.
2016. – turpina studijas maģistratūrā kā supervizors Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Darba gaitas

Strādājusi kā profesionāla rokdarbniece tekstila izstrādes jomā, kā arī  Tukuma novadā vadījusi ģimenei piederošo zemnieku saimniecību “Svīķi”.
Paralēli studijām strādāja par sociālo darbinieci  un bāriņtiesas locekli Jaunpils un Tukuma novadā. Darba gaitas turpināja kā sociālais rehabilitētājs vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Ģimenes krīzes centrā “Mīlgrāvis”. Līdz 2018.gadam bijusi programmas vadītāja „Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem” Rīgas pilsētā. Programmas ietvaros vadījusi apmācības un atbalsta grupas audžuvecākiem, jauniešiem, un vecākiem kopā ar bērniem.

Paralēli darbam koordinējusi un vadījusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” projektus “Atbalsta sistēma Latvijas  audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm”, un fonda “ADRA Latvija” finansēto projektu “Reģionālās atbalsta sistēmas audžuģimenēm pilnveide”, kā arī  OAK FOUNDATION projektu ”Drošu ģimenes vidi bērniem”.

Kā eksperts piedalījusies Eiropas Sociāla fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde”, kā arī deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Vidzemes, Latgales, Kurzemes plānošanas reģionos, izstrādē.

Kopš 2018.gada vada Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “Terēze”.

Sabiedriskā darbība

Darbojusies Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darba grupā izstrādājot Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam.
Kopš 2008.gada ir profesionālo audžuģimeņu apvienības „Terēze” vadītāja, piedalījusies  darba grupās Labklājības ministrijā, priekšlikumu, bērnu tiesību jautājumos un ģimenes politikas, izstrādē. Darbojas arī Latvijas Kristīgajā Alianse bāreņiem.
Ir izstrādājusi līdzdarbība modeli sadarbībā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizāciju “SUSTENTO”,  kā arī Latvijas  Nacionālās attīstības plānu 2014.- 2020.gadam, sadaļa “Cilvēku drošumspēja”.
Realizējusi deinstucionalizācijas kritēriju izstrādi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanai, un veidojusi Latvijas Bērnu Labklājības tīklu.

Apbalvojumi

Par ieguldījumu audžuģimeņu kustības attīstībā Latvijā un bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošanā 2019.gadā apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeni un iecelta par ordeņa virsnieci. 2017.gadā ir pasniegts prezidenta Raimonda Vējoņa pateicības raksts par ieguldījumu Latvijas bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošanā.

Atsauces

https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/3-maijs-Apbalvoto_personu_saraksts.pdf

Ārējās saites

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/cetri-savi-un-sesi-audzuberni-arijas-martukanes-dzives-nejausiba-un-laime.d?id=46940757

https://atversirdi.lv/2017/06/27/arija-martukane-ar-naudu-mes-audzugimenu-trukumu-neatrisinasim/

http://www.manasdebesis.lv/2019/05/notiks-otrais-audzugimenu-forums-ceriba.html

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ar-dziesmam-labiem-vardiem-un-dzivesstastiem-rigas-pili-sumina-audzugimenes.a208695/

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?