Top
 
 

55. Anita Līce

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnēs.

Darba pieredze

Rīgas plānošanas reģions, juriste.
10 gadu darba pieredze pašvaldību infrastruktūras attīstības un sociālās jomas attīstības projektu vadībā.
Taču pāri visam – viņa ir mamma 3 bērniem.

Motivācija

Kā deputāte darbā vēlas panākt pašvaldības mērķtiecīgu attīstību, finanšu izlietojuma caurskatāmību un vēlos veidot drosmīgu Rīgu, kas nebaidās pieteikt sevi pasaules kultūrtelpā ne vien ar vēsturisko, bet arī ar moderno un ambiciozo pilsētvidi. Degradētās teritorijas nepieciešams veidot par parkiem, kas katrā apkaimē rada vidi , kur droši augt jaunajai paaudzei, bet senioriem patīkami atpūsties.
Uzskata, ka pašvaldības institūcijām un iestādēm savā starpā jāsadarbojas, lai iedzīvotājiem pakalpojumus sniegtu efektīvāk. Mūsdienīgai jābūt ne vien pilsētvidei, bet arī sociālajai infrastruktūrai – izglītības iestādēm, aprūpes centriem un citiem.
Rīgai sevi uzstājīgāk jāpiesaka ārvalstu finanšu instrumentu pieejamības un valsts atbalsta sistēmā, jo Rīgas infrastruktūrai jāņem vērā ne vien pašas iedzīvotāji, bet arī visas Latvijas un ārvalstu viesi.
Mēs gribam lepoties ar savu Rīgu! Bez stipras Rīgas, nav stipras Latvijas.

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?