Top
 
 

7. Aivars Draudiņš

Izglītība

Rīgas 3.vidusskola.
Rīgas Celtniecības tehnikums.
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Inženierzinātņu maģistra grāds.
Kanādas Urbanistikas institūts, Toronto,  apmācību kurss “Pašvaldību ekonomiskā attīstība”.

Darba gaitas

Pēc augstskolas pabeigšanas strādājis Valsts uzņēmumā “Rīgas Ceļojumu un ekskursiju birojs” par direktora vietnieku, vēlāk par direktoru. Strādājis par Rīgas domes Vidzemes priekšpilsētas valdes priekšsēdētāja vietnieku, un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieku, pēc ievēlēšanas Rīgas domē – par deputātu. Ievēlēts Rīgas domes Vides komitejas priekšsēdētāja amatā un četrus gadus strādājis šajā amatā.
Pēc darba Rīgas domē (2004.-2019.) strādājis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, bet pēc ministriju apvienošanas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 12 gadus vadot Pašvaldību attīstības departamentu un 4 gadus strādājot valsts sekretāra vietnieka, Reģionālās attīstības jautājumos, amatā.
Šobrīd Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, padomnieks.

Sabiedriskā darbība

Rīgas Ekoloģiskais klubs, dibinātājs un prezidents, akcijas “Diena bez auto” iniciators.
Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra idejas autors un Rīgas Domes balsojumā iecelts par Uzņēmējdarbības koordinācijas centra vadītāju.

Politiskā darbība

Rīgas pilsētas Centra rajona Tautas deputātu padomes deputāts (1989.-1994.), ievēlēts no  Latvijas Tautas frontes saraksta, Rīgas domes deputāts (1997.-2001.), ievēlēts no Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” saraksta.

Motivācija

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi darbā Rīgas domē un valsts pārvaldē pēc ievēlēšanas Rīgas domē plānoju:

Sakārtot Rīgas pilsētas administrācijas un tās struktūrvienību darbu, nodrošinot uz klientu vērstu, vienkāršu, saprotamu un caurspīdīgu pārvaldību Rīgas pašvaldībā.
Izvērtēt Rīgas pilsētas kapitālsabiedrību (Rīgas satiksme, Rīgas ūdens, Rīgas gaisma, Rīgas meži, Rīgas nami, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus u.c.)  līdzšinējo darbību un nodrošināt kapitālsabiedrību darbības sakārtošanu, pilnvērtīgu un ekonomiski efektīvu darbību Rīgas pilsētas iedzīvotāju interesēs. Nodrošināt atteikšanos no “parazītiskiem”, nepamatoti dārgiem un zemas efektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram, “Rīgas karte” pakalpojumiem.
Nodrošināt Rīgas pilsētas infrastruktūras sabrukšanas apturēšanu un pakāpenisku atjaunošanu, īpašu vērību veltot ielu, ceļu un tiltu sakārtošanai, sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai, veloceliņu un apstādījumu vai “zaļo koridoru” atjaunošanai un veidošanai.
Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību nodrošinot jaunajām ģimenēm nepieciešamās bērnu vietas tajās.
Nodrošināt pilsētas attīstības plānošanu, sabalansējot iedzīvotāju un uzņēmēju (īpaši mazo uzņēmēju) intereses, veidojot “Dzīvu Rīgu”, kas ir pievilcīga gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbībai.
Nodrošināt pašvaldības īres dzīvokļu pieejamību.

 

Vēlies uzzināt ko vēl mēs paveiksim Rīgā?